KIDR
http://kidr.pl/aktualnosci/nr-16-2-2019-kwartalnika-doradca-restrukturyzacyjny
Export date: Thu Feb 20 5:18:45 2020 / +0000 GMT

Nr 16 (2/2019) kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”


Już 10 czerwca 2019 r. w sprzedaży i prenumeracie najnowszy, szesnasty numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim:

 • Anna Hrycaj: Orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (od stycznia 2019 r.). Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

 • Feliks Zedler, Patryk Filipiak: Dopuszczalność sprzedaży całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postępowaniu sanacyjnym na podstawie art. 323 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

 • Bartosz Sierakowski, Norbert Frosztęga: Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacjnego
  na środki uzyskane przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego

 • Rafał Adamus: Pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych przez bank
  o wartość zabezpieczenia zastawem rejestrowym na ryzyko ekspozycji kredytowej wobec dłużnika w sanacji

 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Wierzytelność sporna na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości

 • Mariusz Purgał, Zbigniew Drabik: Prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka – problemy praktyczne

 • Rafał Adamus: Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej w upadłości

 • Jacek Pietrzela, Krzysztof Rudnik: Wybrane aspekty praktyczne postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych prowadzonych wobec podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Excerpt: Już 10 czerwca 2019 r. w sprzedaży i prenumeracie najnowszy, szesnasty numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim między innymi... czytaj więcej
Post date: 2019-05-28 15:48:22
Post date GMT: 2019-05-28 13:48:22

Post modified date: 2019-08-26 09:13:56
Post modified date GMT: 2019-08-26 07:13:56

Export date: Thu Feb 20 5:18:45 2020 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com