KIDR
http://kidr.pl/aktualnosci/nr-8-22017-kwartalnika-doradca-restrukturyzacyjny
Export date: Sat Jun 6 20:44:20 2020 / +0000 GMT

Nr 8 (2/2017) kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”


Już od 12 czerwca 2017 r.w sprzedaży i prenumeracie najnowszy, ósmy numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim między innymi:

 • Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. I).

 • Pozycja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym – wpływ na wybór osoby syndyka.

 • Dochodzenie roszczeń z tytułu bezskutecznych czynności prawnych na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe.

 • Interes wierzycieli a wstrzymanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika w restrukturyzacji.

 • Rada wierzycieli w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym – najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.

 • Dostawa nieruchomości w postępowaniach upadłościowych a podatek od towarów i usług.

 • Przechowywanie dokumentów dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez doradców restrukturyzacyjnych.

 • Faktoring a postępowanie restrukturyzacyjne – studium problemu.

 • Stosowanie unijnego prawa upadłościowego do polskich postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

 • Dopuszczalność ograniczeń w rozporządzaniu składnikami masy upadłości ustanowionych w toku innych postępowań.

 • Nieoczywista oczywistość. Sąd najwyższy o skutku egzekucyjnym wykonania przez syndyka umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Excerpt: Już od 12 czerwca 2017 r. w sprzedaży i prenumeracie najnowszy, szósty numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim między innymi... czytaj więcej
Post date: 2017-05-29 16:48:18
Post date GMT: 2017-05-29 14:48:18

Post modified date: 2017-05-29 16:48:18
Post modified date GMT: 2017-05-29 14:48:18

Export date: Sat Jun 6 20:44:20 2020 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com