KIDR
http://kidr.pl/aktualnosci/nr-9-32017-kwartalnika-doradca-restrukturyzacyjny
Export date: Sat Jun 6 19:31:15 2020 / +0000 GMT

Nr 9 (3/2017) kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”


Już od 18 września 2017 r. w sprzedaży i prenumeracie najnowszy, dziewiąty numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim między innymi:

 • Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. II)

 • Zbycie nieruchomości przez syndyka masy upadłości po orzeczeniu bezskuteczności czynności prawnej upadłego – wybrane zagadnienia

 • Uprawnienia syndyka i inwestora w postępowaniu z art. 56h prawa upadłościowego (pre-pack)

 • Konwersja wierzytelności na udziały/akcje w toku postępowania restrukturyzacyjnego.

 • Przejście licencji, koncesji i zezwoleń w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym

 • Podatkowe skutki bezskuteczności czynności upadłego – czynności prawne.

 • Sposób oznaczenia i reprezentacji masy sanacyjnej w postępowaniach sądowych.

 • Upadłość banku a możliwość wykonania promes przez syndyka. Rzekomy problem prawny rozwiązany w sposób ekonomiczny.

 • Rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego – problemy praktyczne

 • Wykonalność a prawomocność postanowień w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym – zagadnienia praktyczne.

 • Legitymacja prokuratora do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i jej ewentualne implikacje.

 • Nowy wyrok TSUE o przejściu zakładu pracy w wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach postępowania upadłościowego.

 • Pouczenie o odpowiedzialności karnej jako warunek odpowiedzialności karnej za przestępstwa określone w ustawie prawo restrukturyzacyjne.

Excerpt: Już od 18 września 2017 r. w sprzedaży i prenumeracie najnowszy, dziewiąty numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim między innymi... czytaj więcej
Post date: 2017-09-06 08:24:03
Post date GMT: 2017-09-06 06:24:03

Post modified date: 2017-09-06 08:24:20
Post modified date GMT: 2017-09-06 06:24:20

Export date: Sat Jun 6 19:31:15 2020 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com