KIDR
http://kidr.pl/numer/01-09-2015
Export date: Wed May 23 18:20:22 2018 / +0000 GMT

1 (1.2015)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Anna Hrycaj: Cztery postępowania restrukturyzacyjne

 • Wojciech Piłat: Tryb przygotowanej likwidacji w nowym prawie upadłościowym

 • Aleksandra Machowska: Sprawy upadłościowe przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej – najnowsze orzecznictwo

 • Paweł Kuglarz: Podstawowe standardy upadłości konsumenckiej w Polsce na tle wybranych regulacji europejskich

 • Jacek Werengowski: Postępowanie upadłościowe bez udziału wierzycieli

 • Patryk Filipiak, Anna Michalska: Uprawnienie wierzyciela rzeczowego do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

 • Rafał Adamus: Wybrane problemy prawne dotyczące umów wzajemnych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

 • Zbigniew Miczek: Nowe regulacje w zakresie podstaw ogłoszenia upadłości

 • Piotr Zimmerman, Bartosz Sierakowski: Orzecznictwo SN i jego błędne interpretacje prawa upadłościowego jako przyczyna zmian w prawie

 • Karol Tatara, Mateusz Kaliński: Wątpliwości odnośnie do przesłanki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie w przypadku menedżerów lub byłych przedsiębiorców ubiegających się o upadłość konsumencką

 • Paweł Janda: Artykuł 98 prawa upadłościowego i naprawczego jako podstawa restrukturyzacji kontraktów upadłego – uwagi ogólne

Post date: 2016-01-26 09:53:17
Post date GMT: 2016-01-26 08:53:17

Post modified date: 2017-04-28 14:26:01
Post modified date GMT: 2017-04-28 12:26:01

Export date: Wed May 23 18:20:22 2018 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com