KIDR
http://kidr.pl/numer/02-12-2015
Export date: Wed May 23 18:17:59 2018 / +0000 GMT

2 (2.2015)

 • Łukasz Lipowicz: Analiza wniosku restrukturyzacyjnego przez sąd – próba określenia przyszłej praktyki sądowej

 • Łukasz Grenda: Wniosek restrukturyzacyjny

 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Przesłanki prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego w świetle jego celu

 • Jarosław Horobiowski: Kluczowe osiągnięcia nowelizacji

 • Rafał Adamus: Upadłość a odpowiedzialność posiłkowa za grzywnę i zobowiązanie do wydania korzyści (art. 24 § 1 i 5 k.k.s.)

 • Zbigniew Miczek: Przepisy intertemporalne w Prawie restrukturyzacyjnym

 • Piotr Zimmerman, Wiktor Danielak: Obowiązkowe ubezpieczenie OC syndyka

 • Paulina Koczwara, Bartosz Groele: Odpowiedzialność prokurenta w prawie upadłościowym

 • Tomasz Rogala: Restrukturyzacja sektora górnictwa węgla a nowe prawo restrukturyzacyjne

 • Rafał Adamus: Materialnoprawne i proceduralne zagadnienia dotyczące wyłączenia składników mienia z masy upadłości

 • Agnieszka Cybulska, Tomasz Biel: Metoda wyceny majątku przedsiębiorcy w kontekście nowego brzmienia przesłanki niewypłacalności wynikającej z nadmiernego zadłużenia

Post date: 2016-01-26 10:16:17
Post date GMT: 2016-01-26 09:16:17

Post modified date: 2016-11-25 09:21:44
Post modified date GMT: 2016-11-25 08:21:44

Export date: Wed May 23 18:17:59 2018 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com