KIDR
http://kidr.pl/numer/03-03-2016
Export date: Wed Oct 21 12:38:31 2020 / +0000 GMT

3 (1.2016)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Karol Tatara, Mateusz Kaliński: Głosowanie grupami na zgromadzeniu wierzycieli - wybrane problemy praktyczne na gruncie dawnych przepisów oraz Prawa Restrukturyzacyjnego

 • Rafał Adamus: Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo w postępowaniu restrukturyzacyjnym

 • Paweł Janda: Czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w ujęciu praktycznym

 • Aneta Komenda: Rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego

 • Daria Popłonyk: Zgłaszanie wierzytelności i tworzenie listy wierzytelności w odrębnym postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec deweloperów na mocy przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r. i po tej dacie

 • Anna Żuława: Zaskarżalność wybranych postanowień w postępowaniach o otwarcie postępowań układowego i sanacyjnego na gruncie przepisów ustawy - Prawo restrukturyzacyjne

 • Jarosław Zagrodnik: Problem doręczania pism procesowych uczestnikowi procesu karnego, wobec którego ogłoszono upadłość

 • Wojciech Bokina: Wpływ ogłoszenia upadłości na postanowienie o zabezpieczeniu udzielone w postępowaniu karnym

 • Bartosz Groele, Paulina Koczwara: Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym

 • Anna Hrycaj: Pokrzywdzenie wierzycieli jako przesłanka odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

 • Zbigniew Miczek: O wierze w możliwość wprowadzania dobrych rozwiązań ustawowych

 • Piotr Stanisławiszyn: Artykuł 77 prawa restrukturyzacyjnego a wybrane regulacje prawa podatkowego na przykładzie podatku od towarów i usług

 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Metodyka badania płynnościowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej prawnej definicji


POBIERZ CAŁY NUMER W PDF 1
Links:
 1. http://kidr.pl/wp-content/uploads/2016/03/03-Dorad ca-nr-03-PDF-cały-numer.pdf
Post date: 2016-03-07 14:37:22
Post date GMT: 2016-03-07 13:37:22

Post modified date: 2020-02-07 13:50:11
Post modified date GMT: 2020-02-07 12:50:11

Export date: Wed Oct 21 12:38:31 2020 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com