KIDR
http://kidr.pl/numer/14-4-2018
Export date: Wed Oct 21 12:34:50 2020 / +0000 GMT

14 (4/2018)

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych

 • Rafał Adamus: Wpływ restrukturyzacji i upadłości na działalność przewoźnika lotniczego

 • Mirosław Mozdżeń, Joanna Juszczyk-Posiła: Podwójna odpowiedzialność członków upadłych SKOK-ów. Obowiązki syndyka masy upadłości w zakresie dochodzenia roszczeń z tego tytułu

 • Witold Missala, Łukasz Wolbach: Oddzielny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy obciążonych
  – wybrane problemy

 • Bartosz Groele, Bartosz Magnowski: Zaskarżanie uchwały rady wierzycieli w przedmiocie propozycji układowych

 • Patrycja Grenda, Łukasz Grenda: Restrukturyzacja wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem i wierzytelności z tytułu poręczenia na drodze jej konwersji na udziały lub akcje w postępowaniu restrukturyzacyjnym

 • Maciej Geromin, Łukasz Świątek: Sytuacja prawna obligatariuszy na wypadek ogłoszenia upadłości lub otwarcia restrukturyzacji emitenta

 • Bartosz Sierakowski, Wojciech Bobik: O kameleonie – jurysdykcja krajowa w sprawach ze skargi pauliańskiej w świetle orzecznictwa TSUE

 • Magdalena Zwolińska: Czy plan restrukturyzacyjny jest źródłem prawa pracy?

 • Kamila Cebelińska, Jakub Brzeski, Przemysław Wierzbicki: Pomoc publiczna w przypadku przygotowanej likwidacji

 • Bartosz Groele, Ewa Tkaczuk: Doręczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym z udziałem wierzycieli zagranicznych – law in book and law in action

 • Mateusz Kaliński: INSO 2018

Post date: 2018-11-22 08:36:49
Post date GMT: 2018-11-22 07:36:49

Post modified date: 2018-11-22 08:36:49
Post modified date GMT: 2018-11-22 07:36:49

Export date: Wed Oct 21 12:34:50 2020 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com