KIDR
http://kidr.pl/numer/15-1-2019
Export date: Wed Oct 21 13:59:15 2020 / +0000 GMT

15 (1/2019)

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
  Pytania prawne skierowane do Sądu Najwyższego w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (od czerwca 2018 r.)

 • Cezary Zalewski: Sprzedaż w toku postępowania sanacyjnego ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej (art. 323 Pr.Re.)

 • Zbigniew Miczek: Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 4 października 2018 roku (sygn. akt VIII GZ 182/18)

 • Paweł Janda: Obowiązek podatkowy z tytułu VAT powstały przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego jako wierzytelność objęta układem

 • Piotr Zimmerman, Norbert Frosztęga: Status wierzytelności dywidendowych w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym

 • Rafał Adamus: Kompetencja sędziego-komisarza do żądania przedstawienia dokumentów przez osobę trzecią

 • Bartosz Groele, Bartosz Magnowski: Emisja ratunkowa spółki publicznej w restrukturyzacji

 • Tadeusz Grzesiak, Łukasz Trela, Mateusz Kaliński: Wydanie sum zatrzymanych w postępowaniu zabezpieczającym – w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowym

 • Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska, Anna Czornik: Wykonywanie uprawnień korporacyjnych z udziałów (akcji) przez zarządcę w postępowaniu sanacyjnym

 • Rafał Adamus: Obowiązki syndyka w związku ze zwolnieniami grupowymi

 • Jakub Rak: Restrukturyzacja zobowiązań podatkowych w drodze konwersji na udziały lub akcje

 • Aleksandra Pawłowicz, Maciej Geromin: Zwrot niedozwolonej pomocy publicznej w przypadku restrukturyzacji i upadłości – omówienie sprawy Oltchim

Post date: 2019-03-07 09:31:57
Post date GMT: 2019-03-07 08:31:57

Post modified date: 2019-03-07 09:31:57
Post modified date GMT: 2019-03-07 08:31:57

Export date: Wed Oct 21 13:59:15 2020 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com