KIDR
http://kidr.pl/numer/19-1-2020
Export date: Wed Oct 21 12:41:59 2020 / +0000 GMT

19 (1/2020)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych

 • Anna Hrycaj, Przemysław Wołowski: Podstawowe zasady prowadzenia akt przez syndyka masy upadłości

 • Aleksandra Machowska: Nowelizacja prawa upadłości konsumenckiej – ustawa z 30 sierpnia 2019 roku – wyzwanie dla sądów upadłościowych i syndyków

 • Paweł Janda: Weryfikacja formalna zgłoszenia wierzytelności przez syndyka masy upadłości

 • Karol Tatara, Łukasz Trela, Mateusz Kaliński: Odpowiednie stosowanie art. 231 kodeksu pracy po nowelizacji prawa upadłościowego

 • Michał Węgliński: Kurator obligatariuszy – pozycja i zakres obowiązków w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym

 • Sławomir Witkowski: Parytet konwersji wierzytelności na udziały w postępowaniu restrukturyzacyjnym

 • Przemysław Wołowski: Elektroniczne środki komunikacji w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym

 • Anna Krzanicka-Burda: Pozyskanie finansowania lub inwestora – zagadnienia wybrane

 • Magdalena Zwolińska: Praktyczne problemy ze środkami zgromadzonymi na rachunku ZFŚS upadłego pracodawcy w przypadku przejścia zakładu pracy

 • Michał Krasuń: Status prawny posiadacza gwarancyjnego weksla in blanco w postępowaniu upadłościowym

 • Kazimierz Jeleński: Czy układy częściowe wciąż mają sens?

 • Rafał Adamus: Czy umowa najmu nieruchomości obciążonej hipotecznie, zajętej w postępowaniu egzekucyjnym, jest bezskuteczna wobec masy układowej?

 • Bartosz Krzesiak, Patryk Piwowarek, Łukasz Trela: Rejestr akcjonariuszy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym


POBIERZ CAŁY NUMER W PDF 1
Links:
 1. http://kidr.pl/wp-content/uploads/2020/05/KIDR_dor adca-nr-19.pdf
Post date: 2020-03-26 12:14:36
Post date GMT: 2020-03-26 11:14:36

Post modified date: 2020-05-12 16:33:19
Post modified date GMT: 2020-05-12 14:33:19

Export date: Wed Oct 21 12:41:59 2020 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com