KIDR
http://kidr.pl/numer/20-2-2020
Export date: Wed Oct 21 13:31:02 2020 / +0000 GMT

20 (2/2020)

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

 • Anna Hrycaj, Piotr Kędzierski, Bartosz Sierakowski: Dobre praktyki w zakresie zwołania i prowadzenia zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem

 • Paweł Janda: Rozpoznanie wierzytelności przez syndyka w postępowaniu upadłościowym - wybrane zagadnienia

 • Piotr Kędzierski: Przegląd i ocena zmian przepisów dotyczących przygotowanej likwidacji (pre-pack)

 • Łukasz Kozakiewicz: Doręczanie pism w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym po nowelizacji z 30 sierpnia 2019 r.

 • Bartosz Merczyński, Ewa Tkaczuk: Oczekiwania wierzycieli a realia rynkowe - likwidacja masy upadłości w świetle zasady optymalizacji

 • Rafał Adamus: Dopuszczalność sprzedaży przez syndyka nieruchomości poniżej wartości wynikającej z opisu i oszacowania

 • Michał Węgliński: Przeciwdziałanie nadużyciom prawa procesowego i oczywista bezzasadność powództwa w upadłości i restrukturyzacji

 • Norbert Frosztęga: Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wykonawcy na obowiązek dokonania płatności bezpośredniej przez zamawiającego na rzecz podwykonawcy

 • Łukasz Grenda: Masa upadłości - ustalenie składu, domniemanie przynależności i postępowanie wyłączeniowe a odpowiedzialność syndyka

 • Wojciech Bokina, Radosław Graboś: Istnienie tylko jednej wierzytelności a odpowiedzialność na podstawie art. 116 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości członka zarządu sp. z o.o. lub s.a.

 • Piotr Kempiński: Obowiązki informacyjne upadłego wykonywane przez syndyka

 • Alicja Sobota, Łukasz Mróz: Obowiązki spółek w upadłości dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

 • Małgorzata Ujma: Konsekwencje procesowe wniesienia powództwa o zapłatę wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości po ogłoszeniu upadłości

 • Paweł Kuglarz: Nowa szansa dla polskiego i europejskiego prawa upadłościowego - dyrektywa UE o restrukturyzacji zapobiegawczej

Post date: 2020-05-28 12:19:26
Post date GMT: 2020-05-28 10:19:26

Post modified date: 2020-05-28 12:19:26
Post modified date GMT: 2020-05-28 10:19:26

Export date: Wed Oct 21 13:31:02 2020 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com