KIDR
http://kidr.pl/numer/21-3-2020
Export date: Sat Dec 5 17:42:47 2020 / +0000 GMT

21 (3/2020)

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

 • Anna Hrycaj: Odpowiednie stosowanie przepisów ogólnych o postępowaniu upadłościowym w upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ogłoszonej na wniosek dłużnika

 • Patryk Filipiak: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - wybrane instytucje i przebieg

 • Karol Tatara, Łukasz Trela: Wybrane problemy z zakresu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

 • Norbert Frosztęga: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - zagadnienia wybrane

 • Mirosław Mozdżeń: Przygotowana upadłość - zakres kontroli sprawowanej przez syndyka

 • Rafał Adamus: Problem przekazania do masy układowej w przyspieszonym postępowaniu układowym sum uzyskanych w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym

 • Wojciech Bokina, Małgorzata Woźniak, Magdalena Michalik: Czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego beneficjenta w ciągu 12 miesięcy od przyznania pomocy publicznej związanej z Covid-19 powoduje konieczność zwrotu dotacji?

 • Bartosz Merczyński, Ewa Tkaczuk: Zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej w reżimie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

 • Maciej Geromin, Marcin Krawczyk: Sprzedaż szpitala w ramach pre-packu - wybrane zagadnienia

 • Wojciech Młocek, Stefania Strzałka: Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej komplementariuszem spółki komandytowej w przypadku upadłości lub likwidacji spółki komandytowej

 • Ivan Smanio: Prawo upadłościowe i mediacje - wybrane zagadnienia

 • Jacek Zin: Określenie wysokości kosztów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania upadłościowego prowadzonego w stosunku do konsumenta przyznawanych syndykowi w formie zaliczki (art. 491 7 pr. up.)

 • Łukasz Trela, Mateusz Kaliński: Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 27 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Wr 369/19 - upadłość a jeden wierzyciel - prawidłowa wykładnia art. 116 Ordynacji podatkowej

Post date: 2020-09-09 13:46:58
Post date GMT: 2020-09-09 11:46:58

Post modified date: 2020-09-09 13:46:58
Post modified date GMT: 2020-09-09 11:46:58

Export date: Sat Dec 5 17:42:47 2020 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com