KIDR
http://kidr.pl/numer/6-4-2016
Export date: Wed Oct 21 12:24:30 2020 / +0000 GMT

6 (4.2016)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Stanisław Gurgul - Małżeńskie ustroje majątkowe a ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do jednego z małżonków

 • Anna Hrycaj, Agnieszka Owczarewicz, Albin Pawłowski - Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 • Dariusz Chrapoński - Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające przeciwko dłużnikowi

 • Cezary Zalewski - Zarząd własny dłużnika w postępowaniu sanacyjnym

 • Paweł Janda - Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego o stanie przedsiębiorstwa dłużnika

 • Małgorzata Lewandowska-Myczka - Zakres postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

 • Karol Tatara, Łukasz Trela, Mateusz Kaliński - Przeniesienie praw i obowiązków z umów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w związku z jego sprzedażą w trakcie postępowania upadłościowego, w szczególności w ramach przygotowanej likwidacji (pre-pack)

 • Rafał Adamus - Cesja wierzytelności przyszłych a postępowanie restrukturyzacyjne

 • Mateusz Medyński, Barbara Szczepkowska - Skład masy upadłości i dopuszczalne potrącenia w postępowaniu upadłościowym konsumenta

 • Andrzej Gąsior - Wejście w życie ustawy prawo restrukturyzacyjne, a odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie

 • Anna Czornik, Paulina Koczwara - Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego z wniosku wierzyciela – zagadnienia praktyczne

 • Agnieszka Biała - Plan restrukturyzacji: sporządzenie i ewaluacja w trakcie negocjacji z wierzycielami. Postępowanie restrukturyzacyjne Biomed-Lublin SA

 • Maciej Gazda - Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na proces udzielania i realizacji zamówień publicznych


POBIERZ CAŁY NUMER W PDF 1
Links:
 1. http://kidr.pl/wp-content/uploads/2020/05/6-Doradc a-nr6-PDF-cały-numer.pdf
Post date: 2016-11-24 14:41:35
Post date GMT: 2016-11-24 13:41:35

Post modified date: 2020-05-11 10:46:43
Post modified date GMT: 2020-05-11 08:46:43

Export date: Wed Oct 21 12:24:30 2020 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com