KIDR
http://kidr.pl/numer/7-1-2017
Export date: Wed Oct 21 13:38:24 2020 / +0000 GMT

7 (1.2017)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Aleksandra Machowska – Zbieg wniosków restrukturyzacyjnych i wniosków o ogłoszenie upadłości – niektóre problemy praktyki sadowej.

 • Grzegorz Kozub – Nowe wymogi formalne zgłoszeń wierzytelności w prawie upadłościowym.

 • Łukasz Grenda – Odstąpienie od umowy wzajemnej w postępowaniu sanacyjnym.

 • Karol Tatara, Łukasz Trela, Adam Królik – Postępowanie o zatwierdzenie układu – wybrane problemy praktyczne,

 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół – Postępowanie podatkowe, a dochodzenie wierzytelności podatkowych w postępowaniu upadłościowym.

 • Jerzy Pałys – O pomocy publicznej w postępowaniu restrukturyzacyjnym nigdy zbyt wiele.

 • Witold Missala – Dobre praktyki rachunkowości w postępowaniach upadłościowych.

 • Rafał Adamus – Spełnienie świadczenia z wierzytelności przelanej na zabezpieczenie po otwarciu sanacji cedenta.

 • Jacek Drosik, Marcin Kubiczek – Podatkowe skutki zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a zasada optymalizacji w postępowaniu upadłościowym.

 • Alicja Sobota, Marek Porzycki – Upadłość konsumencka małżonków – wady obecnego stanu prawnego i możliwe sposoby ich usunięcia.

 • Karolina Łapiak – Postępowanie upadłościowe członków grupy przedsiębiorstw w świetle nowego rozporządzenia upadłościowego – uwagi wstępne.

 • Paweł Kuglarz – Transgraniczna upadłość konsumencka – wyzwanie dla syndyka i dłużnika.


POBIERZ CAŁY NUMER W PDF 1
Links:
 1. http://kidr.pl/wp-content/uploads/2017/02/07-Dorad ca-nr-07-PDF-cały-numer.pdf
Post date: 2017-02-21 16:22:38
Post date GMT: 2017-02-21 15:22:38

Post modified date: 2018-08-10 13:30:28
Post modified date GMT: 2018-08-10 11:30:28

Export date: Wed Oct 21 13:38:24 2020 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com