KIDR
http://kidr.pl/numer/9-3-2017
Export date: Wed Oct 21 13:40:21 2020 / +0000 GMT

9 (3.2017)

 • Anna Hrycaj - Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. II) – postępowanie restrukturyzacyjne.

 • Piotr Gil - Zbycie nieruchomości przez syndyka masy upadłości po orzeczeniu bezskuteczności czynności prawnej upadłego – wybrane zagadnienia.

 • Karol Tatara, Łukasz Trela - Uprawnienia syndyka i inwestora w postępowaniu z art. 56h prawa upadłościowego (pre-pack).

 • Grzegorz Godlewski, Anna Krzanicka-Burda - Konwersja wierzytelności na udziały/akcje w toku postępowania restrukturyzacyjnego.

 • Maciej Geromin, Mateusz Mickiewicz - Przejście licencji, koncesji i zezwoleń w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym.

 • Jacek Drosik, Marcin Kubiczek - Podatkowe skutki bezskuteczności czynności upadłego – czynności prawne.

 • Maria Wiktorowicz, Marek Kochański, Małgorzata Anisimowicz - Sposób oznaczenia i reprezentacji masy sanacyjnej w postępowaniach sądowych.

 • Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk - Upadłość banku a możliwość wykonania promes przez syndyka. Rzekomy problem prawny rozwiązany w sposób ekonomiczny.

 • Adriana Kidawa - Rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego – problemy praktyczne.

 • Bartłomiej Solarz - Wykonalność a prawomocność postanowień w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym – zagadnienia praktyczne.

 • Maciej Tuszakowski, Łukasz Witkowski - Legitymacja prokuratora do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i jej ewentualne implikacje.

 • Magdalena Zwolińska - Nowy wyrok TSUE o przejściu zakładu pracy w wyniku sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach postępowania upadłościowego.

 • Andrzej Gąsior - Pouczenie o odpowiedzialności karnej jako warunek odpowiedzialności karnej za przestępstwa określone w ustawie prawo restrukturyzacyjne.

Post date: 2017-09-06 08:17:06
Post date GMT: 2017-09-06 06:17:06

Post modified date: 2017-09-06 08:19:52
Post modified date GMT: 2017-09-06 06:19:52

Export date: Wed Oct 21 13:40:21 2020 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com