KIDR
http://kidr.pl/numer/nr-05-09-2016
Export date: Wed Oct 21 12:32:50 2020 / +0000 GMT

5 (3.2016)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Cezary Zalewski: Sprawność postępowania upadłościowego – uwagi praktyczne

 • Paweł Biliński, Jarosław Horobiowski: Instytucja procesowa z art. 29 Prawa upadłościowego
  jako efektywny środek uporządkowania i uzupełnienia materiału dowodowego w postępowaniu
  w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

 • Mateusz Medyński, Barbara Szczepkowska, Konrad Forysiak: Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie
  upadłości wbrew obowiązkowi jako negatywna przesłanka ogłoszenia upadłości konsumenckiej

 • Zbigniew Miczek: Dostęp do akt postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

 • Anetta Malmuk-Cieplak: Właściwość sądu w postępowaniu wywołanym skargą na czynności komornika

 • Anna Hrycaj, Bartosz Sierakowski: Zagadnienie kosztów postępowania upadłościowego
  i innych zobowiązań masy upadłości

 • Monika Gajdzińska-Sudomir: Umowa o roboty budowlane i umowa kaucji gwarancyjnej w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym – zagadnienia wybrane

 • Alicja Sobota: Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego a prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Metodyka badania majątkowej przesłanki niewypłacalności
  w świetle jej normatywnej definicji

 • Maciej Geromin: Pomoc publiczna w ustawie z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia wstępne

 • Paweł Kuśmierek: Zdolność restrukturyzacyjna samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Piotr Paweł Wydrzyński: O psychologicznych aspektach wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

 • Wojciech Piłat: Nowe procedury przymusowej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji bankowych (resolution regime)


POBIERZ CAŁY NUMER W PDF 1
Links:
 1. http://kidr.pl/wp-content/uploads/2016/09/05-Dorad ca-nr-05-PDF-cały-numer.pdf
Post date: 2016-09-07 14:59:40
Post date GMT: 2016-09-07 12:59:40

Post modified date: 2019-01-03 12:21:14
Post modified date GMT: 2019-01-03 11:21:14

Export date: Wed Oct 21 12:32:50 2020 / +0000 GMT
This page was exported from KIDR [ http://kidr.pl ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com