10.12.2021 r. – szkolenie KIDR w Klubie Sosnowym – plan spłaty i KRZ – są jeszcze wolne miejsca

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na szkolenie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, które
odbędzie się w dniu 10 grudnia 2021 r. w Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 40a (Klub Sosnowy).
Szkolenie adresowane jest do wszystkich praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

PROGRAM:

9:45 Otwarcie szkolenia

9:50 Urszula Dobrzańska – Ministerstwo Sprawiedliwości – Wydział Rozwoju Rejestrów
Sądowych – Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych – „Główne założenia
Krajowego Rejestru Zadłużonych”

10:00 – 11:30 SSO prof. dr hab. Anna Hrycaj – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie – „Krajowy
Rejestr Zadłużonych”

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 SSR dr Piotr Kędzierski – Sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie
– „Najczęściej występujące przeszkody na drodze do zawarcia i zatwierdzenia układu.
Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad współpracy na linii nadzorca/zarządca – sędzia-komisarz – sąd
restrukturyzacyjny”

13:30 – 14:15 Przerwa obiadowa

14:15 – 15:45 PROJEKT PLANU SPŁATY w upadłości konsumenckiej – panel dyskusyjny
z udziałem:
1. SSR Łukasz Lipowicz – Sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu (moderator dyskusji).
2. SSO Anna Hrycaj – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.
3. SSR Piotr Kędzierski – Sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie.
4. Bartosz Sierakowski – radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.
5. Marcin Krzemiński – radca prawny, doradca restrukturyzacyjny.

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 17:30 PROJEKT PLANU SPŁATY w upadłości konsumenckiej – panel dyskusyjny – cz. II

Szkolenie zaplanowane jest w formie hybrydowej (stacjonarnej oraz on-line). W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej, zostanie ono przeprowadzone wyłącznie w formie zdalnej.

W przypadku zainteresowania szkoleniem, prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia
30 listopada 2021 r. pod adresem szkolenia@kidr.pl przesyłając:
1) dane uczestnika szkolenia,
2) informację o ewentualnym udziale w bankiecie o godz. 20:00,
3) dane do faktury,
4) potwierdzenie przelewu.

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy KIDR, ul. Elektoralna 12a/94, 00-139 Warszawa: 95 1160
2202 0000 0003 0562 8828. W tytule przelewu prosimy wskazać imię i nazwisko uczestnika. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 664-504-548 lub 32 323-14-09 oraz na stronie internetowej www.kidr.pl.

Koszt szkolenia:
Szkolenie stacjonarne (Klub Sosnowy): 290,00 zł (Członkowie KIDR) 390,00 zł (Pozostali uczestnicy)
Szkolenie on-line (platforma ZOOM) 90,00 zł (Członkowie KIDR) 190,00 zł (Pozostali uczestnicy)
Bankiet o godz. 20:00 – opłata dodatkowa (opcjonalnie) 200,00 zł

Dla pracowników wymiaru sprawiedliwości szkolenie w wersji on-line jest nieodpłatne.

Niestety nie ma już wolnych miejsc na bankiet.

W szkoleniu stacjonarnym może uczestniczyć maksymalnie 150 osób (o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń). W przypadku wprowadzenia obostrzeń wynikających z pandemii COVID 19, maksymalna liczba uczestników szkolenia stacjonarnego może zostać zmniejszona adekwatnie do przepisów obowiązujących w dniu organizacji szkolenia. W przypadku, gdy wskutek wprowadzonych obostrzeń szkolenie stacjonarne nie będzie mogło zostać przeprowadzone, bądź też liczba uczestników zostanie ograniczona, osobom zapisanym na szkolenie stacjonarne zostanie zapewniony dostęp do szkolenia on-line, a wpłacona kwota zostanie zwrócona w wysokości 50% różnicy w cenie pomiędzy szkoleniem stacjonarnym, a szkoleniem on-line.

KIDR _ zaproszenie 10 XII 2021 r. Klub Sosnowy + Zoom