Cykliczne spotkania IPUiR dot. KRZ i systemu teleinformatycznego / piątki od 18:00 do 19:00

Szanowni Państwo,

w ramach współpracy z Instytutem Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego PraktykSzkolenia stał się organizatorem technicznym przygotowywanych przez IPUiR cyklicznych spotkań dla doradców restrukturyzacyjnych: Krajowy Rejestr Zadłużonych i system teleinformatyczny. 

Spotkania odbywać się będą w każdy piątek godz. 18.00-19.00 (najbliższe spotkanie 18.02.2022 r.).

Przedmiotem spotkań będzie bieżąca analiza działania systemu teleinformatycznego oraz szukanie rozwiązań problemów, które pojawiają się w praktyce, m.in. wykorzystywanie formularza „pismo inne”, tryb zgłaszania zapotrzebowania na dokonanie zmiany administratorskiej w aktach lub w Rejestrze, edytowanie formularzy i ich alternatywne wykorzystywanie, analiza formularzy, czynności doradcy restrukturyzacyjnego, zarządzanie aktami, zarządzanie pracą w systemie KRZ, komunikacja z bankami, notariuszami oraz innymi podmiotami, problematyka oryginałów i odpisów dokumentów z KRZ.

Spotkania będą darmowe dla użytkowników PraktykSzkolenia.pl. Informację, jak otrzymać darmowy bilet, znajdziecie Państwo w filmie na stronie:

https://www.praktykszkolenia.pl/produkty/bilety/krajowy-rejestr-zadluzonych-i-system-teleinformatyczny-cykliczne-spotkania-dla-doradcow-restrukturyzacyjnych/