Komunikat Dziekana

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, w imieniu konwentu Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych zwołuję Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych na dzień 30 maja 2019r.  o godzinie 16:00 w  Warszawie przy ul. Trakt Lubelski 40a (Klub Sosnowy – sala konferencyjna). SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE