Nowa upadłość konsumencka

24 marca 2020 r. weszły w życie bardzo istotne zmiany w ustawach Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe. Część z tych zmian dotyczy zupełnie nowego modelu prowadzenia upadłości konsumenckich. Wprowadzone zmiany to nie tylko zmiany zasad dostępności upadłości konsumenckiej dla dłużników, ale także zmiana przebiegu całego procesu postępowania oraz wprowadzenie nowych obowiązków dla syndyków. W związku z powyższym przygotowana została krótka PREZENTACJA dla syndyków, przedstawiająca nowy model przebiegu prostego postępowania konsumenckiego. Celem tej prezentacji jest obrazowe przedstawienie naszej roli w tych postępowaniach.