Nowy numer kwartalnika “Doradca Restrukturyzacyjny”

Już wkrótce w sprzedaży i prenumeracie najnowszy numer kwartalnika “Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim między innymi:

  • Rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego
  • Głosowanie grupami na zgromadzeniu wierzycieli
  • Czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec konsumentów
  • Wzór regulaminu rady wierzycieli
  • Metodyka badania płynnościowej przesłanki niewypłacalności

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej www.kidr.pl oraz profilu “OIDR Kraków” na Facebook’u.