Nr 11 (1/2018) kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”

Już od 19 marca 2018 r. w sprzedaży i prenumeracie najnowszy, jedenasty numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim między innymi:

 • Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Konferencja „Efektywność regulacji prawnych dotyczących niewypłacalności osób fizycznych”
 • Realizacja roszczeń alimentacyjnych w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
 • Układ częściowy a problem głosowania w grupach
 • Pomoc publiczna w ustawie z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia praktyczne – cz. I
 • Rozpoznawanie zgłoszeń wierzytelności instytucji finansowych w postępowaniu upadłościowym konsumenta – zagadnienia praktyczne
 • Ochrona praw wspólników w układzie konwersyjnym – wątpliwości natury konstytucyjnej
 • Ochrona prawnokarna postępowań restrukturyzacyjnych przed negatywnymi zachowaniami dłużnika
 • Wyznaczony przez sędziego-komisarza termin do zawarcia umowy sprzedaży
 • Dobra współpraca banku z doradcą restrukturyzacyjnym – science fiction czy niedaleka przyszłość?
 • Wykonanie decyzji Komisji Europejskiej o zwrocie niedozwolonej pomocy publicznej w toku postępowania upadłościowego
 • Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych