Nr 12 (2/2018) kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”

Już od 12 czerwca 2018 r. w sprzedaży i prenumeracie najnowszy, dwunasty numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim między innymi:

 • Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Interpretacja „starego” art. 11 Prawa upadłościowego i naprawczego w świetle art. 299 Kodeksu spółek handlowych i 116 Ordynacji podatkowej
 • Pozorna czy realna kolizja obowiązków? Relacja art. 302 k.k. do art. 57 i 77 k.k.s.
 • Wpływ ogłoszenia upadłości na udzielone przez dłużnika pełnomocnictwa
 • Pomoc publiczna w ustawie z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia praktyczne – cz. II
 • Praktyczne aspekty zagadnienia wyłączenia od egzekucji tzw. środków europejskich i mienia zakupionego z tych środków w kontekście ogłoszonej upadłości
 • Rola nadzorcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym z układem częściowym
 • Co wolno upadłemu? Prawa i obowiązki upadłego konsumenta. Część I
 • Stosowanie art. 23(1) k.p. w trakcie postępowania upadłościowego – wybrane zagadnienia
 • Stwierdzenie wystąpienia pomocy publicznej przez sąd w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi z 23.02.2018 r.
 • Bibliografia z zakresu upadłości i restrukturyzacji za rok 2016
 • Konferencja naukowa „Bezskuteczność czynności prawnych w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym”