Nr 14 (4/2018) kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”

Już wkrótce w sprzedaży i prenumeracie najnowszy, czternasty numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim między innymi:

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Rafał Adamus: Wpływ restrukturyzacji i upadłości na działalność przewoźnika lotniczego
 • Mirosław Mozdżeń, Joanna Juszczyk-Posiła: Podwójna odpowiedzialność członków upadłych SKOK-ów. Obowiązki syndyka masy upadłości w zakresie dochodzenia roszczeń z tego tytułu
 • Witold Missala, Łukasz Wolbach: Oddzielny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy obciążonych
  – wybrane problemy
 • Bartosz Groele, Bartosz Magnowski: Zaskarżanie uchwały rady wierzycieli w przedmiocie propozycji układowych
 • Patrycja Grenda, Łukasz Grenda: Restrukturyzacja wierzytelności zabezpieczonej poręczeniem i wierzytelności z tytułu poręczenia na drodze jej konwersji na udziały lub akcje w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Maciej Geromin, Łukasz Świątek: Sytuacja prawna obligatariuszy na wypadek ogłoszenia upadłości lub otwarcia restrukturyzacji emitenta
 • Bartosz Sierakowski, Wojciech Bobik: O kameleonie – jurysdykcja krajowa w sprawach ze skargi pauliańskiej w świetle orzecznictwa TSUE
 • Magdalena Zwolińska: Czy plan restrukturyzacyjny jest źródłem prawa pracy?
 • Kamila Cebelińska, Jakub Brzeski, Przemysław Wierzbicki: Pomoc publiczna w przypadku przygotowanej likwidacji
 • Bartosz Groele, Ewa Tkaczuk: Doręczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym z udziałem wierzycieli zagranicznych – law in book and law in action
 • Mateusz Kaliński: INSO 2018