Nr 15 (1/2019) kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”

Już wkrótce w sprzedaży i prenumeracie najnowszy, piętnasty numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim między innymi:

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
  Pytania prawne skierowane do Sądu Najwyższego w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (od czerwca 2018 r.)
 • Cezary Zalewski: Sprzedaż w toku postępowania sanacyjnego ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej (art. 323 Pr.Re.)
 • Zbigniew Miczek: Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 4 października 2018 roku (sygn. akt VIII GZ 182/18)
 • Paweł Janda: Obowiązek podatkowy z tytułu VAT powstały przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego jako wierzytelność objęta układem
 • Piotr Zimmerman, Norbert Frosztęga: Status wierzytelności dywidendowych w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym
 • Rafał Adamus: Kompetencja sędziego-komisarza do żądania przedstawienia dokumentów przez osobę trzecią
 • Bartosz Groele, Bartosz Magnowski: Emisja ratunkowa spółki publicznej w restrukturyzacji
 • Tadeusz Grzesiak, Łukasz Trela, Mateusz Kaliński: Wydanie sum zatrzymanych w postępowaniu zabezpieczającym – w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowym
 • Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska, Anna Czornik: Wykonywanie uprawnień korporacyjnych z udziałów (akcji) przez zarządcę w postępowaniu sanacyjnym
 • Rafał Adamus: Obowiązki syndyka w związku ze zwolnieniami grupowymi
 • Jakub Rak: Restrukturyzacja zobowiązań podatkowych w drodze konwersji na udziały lub akcje
 • Aleksandra Pawłowicz, Maciej Geromin: Zwrot niedozwolonej pomocy publicznej w przypadku restrukturyzacji i upadłości – omówienie sprawy Oltchim