Nr 16 (2/2019) kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”

Już 10 czerwca 2019 r. w sprzedaży i prenumeracie najnowszy, szesnasty numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim:

 • Anna Hrycaj: Orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (od stycznia 2019 r.). Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
 • Feliks Zedler, Patryk Filipiak: Dopuszczalność sprzedaży całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postępowaniu sanacyjnym na podstawie art. 323 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne
 • Bartosz Sierakowski, Norbert Frosztęga: Wpływ otwarcia postępowania restrukturyzacjnego
  na środki uzyskane przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego
 • Rafał Adamus: Pomniejszenie podstawy tworzenia rezerw celowych przez bank
  o wartość zabezpieczenia zastawem rejestrowym na ryzyko ekspozycji kredytowej wobec dłużnika w sanacji
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Wierzytelność sporna na etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 • Mariusz Purgał, Zbigniew Drabik: Prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka – problemy praktyczne
 • Rafał Adamus: Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej w upadłości
 • Jacek Pietrzela, Krzysztof Rudnik: Wybrane aspekty praktyczne postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych prowadzonych wobec podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne