Nr 5 kwartalnika „DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY”

Już od 20 września 2016 r. w sprzedaży i prenumeracie najnowszy numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim między innymi:

  • Niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości wbrew obowiązkowi jako negatywna przesłanka ogłoszenia upadłości konsumenckiej
  • Dostęp do akt postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  • Właściwość sądu w postępowaniu wywołanym skargą na czynności komornika
  • Zagadnienie kosztów postępowania upadłościowego i innych zobowiązań masy upadłości
  • Umowa o roboty budowlane i umowa kaucji gwarancyjnej w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym – zagadnienia wybrane
  • Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego a prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
  • Metodyka badania majątkowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej normatywnej definicji
  • Pomoc publiczna w ustawie z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia wstępne
  • Zdolność restrukturyzacyjna samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej