Nr 6 (4/2016) kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”

Już od 12 grudnia 2016 r. w sprzedaży i prenumeracie najnowszy, szósty numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim między innymi:

1. Małżeńskie ustroje majątkowe a ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do jednego z małżonków.

2. Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

3. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające przeciwko dłużnikowi.

4. Zarząd własny dłużnika w postępowaniu sanacyjnym.

5. Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego o stanie przedsiębiorstwa dłużnika.

6. Zakres postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

7. Przeniesienie praw i obowiązków z umów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w związku z jego sprzedażą w trakcie postępowania upadłościowego, w szczególności w ramach przygotowanej likwidacji (pre-pack).

8. Cesja wierzytelności przyszłych a postępowanie restrukturyzacyjne.

9. Skład masy upadłości i dopuszczalne potrącenia w postępowaniu upadłościowym konsumenta.

10. Wejście w życie ustawy prawo restrukturyzacyjne, a odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

11. Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego z wniosku wierzyciela – zagadnienia praktyczne.

12. Plan restrukturyzacji: sporządzenie i ewaluacja w trakcie negocjacji z wierzycielami. Postępowanie restrukturyzacyjne Biomed-Lublin SA.

13. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na proces udzielania i realizacji zamówień publicznych.