Nr 7 (1/2017) kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”

Już od 15 marca 2017 r. w sprzedaży i prenumeracie najnowszy, siódmy numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim między innymi:

 • Zbieg wniosków restrukturyzacyjnych i wniosków o ogłoszenie upadłości – niektóre problemy praktyki sadowej.
 • Nowe wymogi formalne zgłoszeń wierzytelności w prawie upadłościowym.
 • Odstąpienie od umowy wzajemnej w postepowaniu sanacyjnym.
 • Postępowanie o zatwierdzenie układu – wybrane problemy praktyczne,
 • Postępowanie podatkowe, a dochodzenie wierzytelności podatkowych w postepowaniu upadłościowym.
 • O pomocy publicznej w postępowaniu restrukturyzacyjnym nigdy zbyt wiele.
 • Dobre praktyki rachunkowości w postepowaniach upadłościowych.
 • Spełnienie świadczenia z wierzytelności przelanej na zabezpieczenie po otwarciu sanacji cedenta.
 • Podatkowe skutki zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a zasada optymalizacji w postepowaniu upadłościowym.
 • Upadłość konsumencka małżonków – wady obecnego stanu prawnego i możliwe sposoby ich usunięcia.
 • Postepowanie upadłościowe członków grupy przedsiębiorstw w świetle nowego rozporządzenia upadłościowego – uwagi wstępne.
 • Transgraniczna upadłość konsumencka – wyzwanie dla syndyka i dłużnika.