Numer 4 kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”

Już od 21 czerwca 2016 r. w sprzedaży i prenumeracie najnowszy numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim między innymi:

  • Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania cywilne dotyczące masy restrukturyzacyjnej i masy sanacyjnej
  • Wierzytelności sporne uprawniające do głosowania nad układem – wierzytelności uprawniające do głosowania nad układem
  • Skutki cesji wierzytelności dokonanej po otwarciu postępowań upadłościowego i restrukturyzacyjnego
  • Zakończenie likwidacji w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zgodnie z art. 308 ust. 2 Ustawy prawo upadłościowe
  • Instytucja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej po zmianach wprowadzonych ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
  • Ochrona przed odpowiedzialnością z tytułu niezłożenia lub nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w świetle nowelizacji
  • Przygotowana likwidacja (pre-pack) – wstępne uwagi na temat funkcjonowania instytucji

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej www.kidr.pl oraz profilu „OIDR Kraków” na Facebooku.