Szkolenie dot. bilansu ze zniżką dla Członków KIDR

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez PraktykSzkolenia: Bilans jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym. Część 1 – Aktywa trwałe (termin 07.05.2021 r., godz. 9:30-13:00).

Kod rabatowy dla członków KIDR będzie dostępny po kontakcie na adres: skladki@kidr.pl  

Poniżej informacje o szkoleniu, a w załączeniu plakat i program:

Bilans jako źródło informacji o podmiocie gospodarczym. Część 1 – Aktywa trwałe (termin 07.05.2021r., godz. 9:30-13:00)

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie interpretacji poszczególnych informacji pochodzących z bilansu oraz wsparcie uczestników w relacjach z działami finansowo-księgowymi. Część pierwsza „Aktywa trwałe” jest poświęcona omówieniu pojęć występujących w aktywach trwałych. Uczestnicy są także zaznajamiani z zasadami interpretacji wartości pojawiających się przy poszczególnych pozycjach bilansowych.

Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu ilustrowanego studiami przypadków. Wszelkie zagadnienia będą omawiane na podstawie autentycznych sprawozdań finansowych i z uwzględnieniem praktycznych przykładów

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane do osób zajmujących się działalnością prawniczą, które w swojej praktyce zawodowej spotykają się z dokumentacją finansową przedsiębiorstw, doradzają menedżerom w sprawach finansowych, a także komunikują się z osobami z działów finansowo-księgowych. W szczególności zapraszamy prawników, adwokatów, sędziów, doradców biznesowych.

Prelegent: dr Adam Chmielewski, biegły rewident, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Program

 • Budowa bilansu
 • Pojęcie aktywów i pasywów
 • Aktywa bilansu – cechy klasyfikujące do aktywów
 • Podział aktywów na trwałe i obrotowe
 • Wartość księgowa a wartość rynkowa aktywów
 • Metody wyceny aktywów
 • Aktywa trwałe
  • Wartości niematerialne i prawne – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Rzeczowe aktywa trwałe – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Należności długoterminowe – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny
  • Inwestycje długoterminowe – pojęcie, klasyfikacja, zasady wyceny

Opłaty

 1. Dla członków Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – 292,68 zł netto + 23% VAT = 360 zł brutto (informacja o kodzie rabatowym pod adresem mailowym: skladki@kidr.pl)
 2. Dla pozostałych osób – 382,11 zł netto + 23% VAT = 470 zł brutto

Program Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego (1)