Szkolenie – Warszawa, 10 czerwca 2016 r.

Okręgowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych w Warszawie zaprasza na szkolenie oraz dyskusję w dniu 10 czerwca 2016 r. w Centrum Konferencyjnym przy ul. Bobrowieckiej 9 (Budynek A IV p. sala A – 403).

Szkolenie i dyskusję poprowadzi SSR Cezary Zalewski – Przewodniczący X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłości i Restrukturyzacji Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.

Szczegółowe informacje do pobrania tutaj.