Współpraca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z KIDR

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 stycznia 2020 r., Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury  zawarła porozumienie o współpracy z Krajową Izbą Doradców Restrukturyzacyjnych. Celem porozumienia jest organizacja wspólnych zamierzeń w zakresie organizacji szkoleń specjalistycznych dla kadr sądownictwa i prokuratury, aplikantów Krajowej Szkoły  oraz doradców restrukturyzacyjnych, syndyków, nadzorców i zarządców. Porozumienie określa szczegółowy zakres i zasady współpracy  w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, a także promowania jakości kształcenia i wymiany dobrych praktyk w tym zakresie. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE