Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych 2022 – 30.06.2022 r., godz. 13, Zoom

W imieniu konwentu Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych zwołuję Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych na dzień 30 czerwca 2022r.  o godzinie 13:00, przy czym posiedzenie odbędzie się za pomocą platformy wideokonferencyjnej ZOOM.

Nadmieniam, że po zmianie statutu uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zjeździe, są Członkowie Izby nieposiadający zaległości w opłacaniu składek członkowskich na koniec roku poprzedzającego rok w którym odbywa się zjazd, co oznacza, że Członkowie, którzy wstąpili do KIDR w roku 2022, będą mogli uczestniczyć w Zjeździe w przyszłym roku.

Szczegóły w załączonym piśmie.

Z pozdrowieniami,

Jerzy Sławek, dziekan KIDR

zwolanie_2022