Mediator: Bartłomiej Solarz

Rok urodzenia:

1989

Numer licencji:

1614

Dane kontaktowe:

  1. Stanisława Konarskiego 12/1, 30-049 Kraków
  2. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa

tel. 697 933 830

mediacje@adwokat-solarz.pl

Zakres regionalny:

Województwa: małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, śląskie, podkarpackie

Wykształcenie i doświadczenie:

magister prawa Uniwersytet Jagielloński ( 2013r.) adwokat od 2017 r., mediator od 2019 r., nauczyciel akademicki od 2020 r., doradca restrukturyzacyjny od 2021 r.

Specjalizacja:

Sprawy cywilne, gospodarcze i pracownicze ze szczególną preferencją spraw dotyczących prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Wpisy na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych:

w Krakowie i w Nowym Sączu

Wpisy na listę mediatorów w innych organizacjach:

Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej, mediator w Sądzie Polubownym Komisji Nadzoru Finansowego