Mediator: Jacek Kieruj

Rok urodzenia:

1962

Numer licencji:

1081

Dane kontaktowe:

ul. Dąbrowskiego 8/711, 64-920 Piła

601-792-355

jacek.kieruj@op.pl

Zakres regionalny:

północna wielkopolska

Wykształcenie i doświadczenie:

mgr Nauk Społecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, (1994 r.) od 2005r. Menadżer, wykładowca trener szkoleń z zakresu komunikacji i negocjacji, zarządzania, biznes planu, marketingu

Specjalizacja:

Sprawy cywilne, gospodarcze ze szczególną preferencją spraw dotyczących prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Wpisy na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych:

w Poznaniu

Wpisy na listę mediatorów w innych organizacjach:

Centrum Arbitrażu i Mediacji przy WIPH w Poznaniu, Polskie Centrum Mediacji