19 (1/2020)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
 • Anna Hrycaj, Przemysław Wołowski: Podstawowe zasady prowadzenia akt przez syndyka masy upadłości
 • Aleksandra Machowska: Nowelizacja prawa upadłości konsumenckiej – ustawa z 30 sierpnia 2019 roku – wyzwanie dla sądów upadłościowych i syndyków
 • Paweł Janda: Weryfikacja formalna zgłoszenia wierzytelności przez syndyka masy upadłości
 • Karol Tatara, Łukasz Trela, Mateusz Kaliński: Odpowiednie stosowanie art. 231 kodeksu pracy po nowelizacji prawa upadłościowego
 • Michał Węgliński: Kurator obligatariuszy – pozycja i zakres obowiązków w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym
 • Sławomir Witkowski: Parytet konwersji wierzytelności na udziały w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Przemysław Wołowski: Elektroniczne środki komunikacji w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym
 • Anna Krzanicka-Burda: Pozyskanie finansowania lub inwestora – zagadnienia wybrane
 • Magdalena Zwolińska: Praktyczne problemy ze środkami zgromadzonymi na rachunku ZFŚS upadłego pracodawcy w przypadku przejścia zakładu pracy
 • Michał Krasuń: Status prawny posiadacza gwarancyjnego weksla in blanco w postępowaniu upadłościowym
 • Kazimierz Jeleński: Czy układy częściowe wciąż mają sens?
 • Rafał Adamus: Czy umowa najmu nieruchomości obciążonej hipotecznie, zajętej w postępowaniu egzekucyjnym, jest bezskuteczna wobec masy układowej?
 • Bartosz Krzesiak, Patryk Piwowarek, Łukasz Trela: Rejestr akcjonariuszy w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF