23 (1/2021)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (sprawy międzynarodowe)
 • Miłosz Młynarski, Paweł Janda: Wpływ upadłościowej sprzedaży ułamkowej części nieruchomości lub innego prawa na hipotekę
 • Monika Gajdzińska-Sudomir: Odpowiedzialność poręczycieli i współdłużników po umorzeniu zobowiązań dłużnika głównego w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • Patryk Filipiak, Piotr Kempiński, Maciej Stradomski, Przemysław Grobelny, Hubert Zieliński: Pozycja wierzyciela rzeczowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  z uwzględnieniem postanowień Dyrektywy w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej
 • Rafał Adamus: Niedopuszczalność konwersji wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, bez zgody wierzyciela, w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Michał Węgliński: Zgłoszenie wierzytelności w nowej odsłonie – wybrane zagadnienia
 • Bartosz Groele, Dominika Koss: Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym 2.0
 • Norbert Frosztęga: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – zagadnienia wybrane. Część II
 • Paweł Chmieliński: Obowiązki doradcy restrukturyzacyjnego wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Zasady zaspokajania wierzytelności przez menedżera w stanie niewypłacalności w kontekście art. 302 Kodeksu karnego oraz art. 57 i 77 Kodeksu karnego skarbowego
 • Znowelizowane przepisy dotyczące przygotowanej likwidacji (pre-pack) w tłumaczeniu na język angielski (obowiązują od 24 marca 2020 r.)

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF