36 (2/2024)

  • Anna Hrycaj, Agata Kosmal: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
  • Piotr Jerzy Kędzierski, Piotr Sławicki: Ugoda w postępowaniu restrukturyzacyjnym – wybrane zagadnienia,
  • Rafał Adamus: Jeszcze o radzie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym,
  • Norbert Frosztęga: Bezskuteczność spłaty niewymagalnej wierzytelności hipotecznej na przedpolu upadłości,
  • Bartosz Magnowski, Wojciech Młocek: Propozycje układowe obejmujące świadczenia niepieniężne,
  • Bartosz Sierakowski, Wojciech Bobik: Nadzorca nie ponosi opłaty sądowej od wniosku o uchylenie układu – glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 lutego 2024r., WA/GZ-KRZ/87/2023,
  • Norbert Frosztęga, Mateusz Waberski: Zniesienie współwłasności nieruchomości jako sposób na obejście przez syndyka art. 1013 k.p.c.?
  • Damian Dworzański, Jacek Zin: Wykluczenie cyfrowe uczestnika postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego – zagadnienia praktyczne,
  • Rafał Adamus: Kumulacja postępowań: restrukturyzacyjnego nieprawomocnie umorzonego, o zatwierdzenie układu, o ogłoszenie upadłości na podstawie wniosku uproszczonego