6 (4.2016)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Stanisław Gurgul – Małżeńskie ustroje majątkowe a ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do jednego z małżonków
 • Anna Hrycaj, Agnieszka Owczarewicz, Albin Pawłowski – Postanowienie sądu o ustaleniu planu spłaty w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 • Dariusz Chrapoński – Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na postępowania egzekucyjne i zabezpieczające przeciwko dłużnikowi
 • Cezary Zalewski – Zarząd własny dłużnika w postępowaniu sanacyjnym
 • Paweł Janda – Sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego o stanie przedsiębiorstwa dłużnika
 • Małgorzata Lewandowska-Myczka – Zakres postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 • Karol Tatara, Łukasz Trela, Mateusz Kaliński – Przeniesienie praw i obowiązków z umów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w związku z jego sprzedażą w trakcie postępowania upadłościowego, w szczególności w ramach przygotowanej likwidacji (pre-pack)
 • Rafał Adamus – Cesja wierzytelności przyszłych a postępowanie restrukturyzacyjne
 • Mateusz Medyński, Barbara Szczepkowska – Skład masy upadłości i dopuszczalne potrącenia w postępowaniu upadłościowym konsumenta
 • Andrzej Gąsior – Wejście w życie ustawy prawo restrukturyzacyjne, a odpowiedzialność karna za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie
 • Anna Czornik, Paulina Koczwara – Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego z wniosku wierzyciela – zagadnienia praktyczne
 • Agnieszka Biała – Plan restrukturyzacji: sporządzenie i ewaluacja w trakcie negocjacji z wierzycielami. Postępowanie restrukturyzacyjne Biomed-Lublin SA
 • Maciej Gazda – Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na proces udzielania i realizacji zamówień publicznych

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF