8 (2.2017)
NAKŁAD WYCZERPANY

 • Anna Hrycaj – Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. I).
 • Piotr Zimmerman, Mateusz Medyński, Bartosz Sierakowski – Pozycja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym – wpływ na wybór osoby syndyka.
 • Patryk Filipiak – Dochodzenie roszczeń z tytułu bezskutecznych czynności prawnych na podstawie art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe.
 • Bartosz Merczyński, Paweł Bartosiewicz – Interes wierzycieli a wstrzymanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika w restrukturyzacji.
 • Grzegorz Kozub – Rada wierzycieli w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym – najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne.
 • Witold Missala, Łukasz Wolbach – Dostawa nieruchomości w postępowaniach upadłościowych a podatek od towarów i usług.
 • Zbigniew Miczek – Przechowywanie dokumentów dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez doradców restrukturyzacyjnych.
 • Robert Fluder, Małgorzata Anisimowicz – Faktoring a postępowanie restrukturyzacyjne – studium problemu.
 • Marek Porzycki – Stosowanie unijnego prawa upadłościowego do polskich postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
 • Łukasz Grenda – Dopuszczalność ograniczeń w rozporządzaniu składnikami masy upadłości ustanowionych w toku innych postępowań.
 • Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk – Nieoczywista oczywistość. Sąd najwyższy o skutku egzekucyjnym wykonania przez syndyka umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.’

POBIERZ CAŁY NUMER W PDF