Zasady korzystania z forum dyskusyjnego

Zasady korzystania z forum dyskusyjnego Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych (dalej “Forum”) dostępnego na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych (dalej “KIDR”) pod adresem: www.kidr.pl

  1. Użytkownik Forum powinien być osobą fizyczną, możliwą do zidentyfikowania, oraz posiadającą indywidualny adres e-mail. W przypadku spółek uprawnionych do pełnienia funkcji nadzorcy/zarządcy lub syndyka, niezbędne jest korzystanie ze zindywidualizowanego adresu e-mail służącego do logowania.
  2. Użytkownik Forum zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów, a także zasad wpisywania treści w sieci Internet – tzw. Netykieta, jak również Regulaminu Forum i strony internetowej KIDR.
  3. Użytkownikami Forum mogą być wyłącznie członkowie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, niezalegający z płatnościami składek członkowskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że powtarzające się braki lub opóźnienia w płatnościach składek członkowskich na rzecz KIDR mogą być podstawą decyzji o zawieszeniu użytkownika na Forum do czasu zapłacenia zaległych składek lub innej decyzji KIDR jako administratora forum.
  4. Forum jest dostępne jedynie dla zalogowanych użytkowników, którzy utworzą na forum konto, posługując się swoim, zindywidualizowanym adresem e-mail i wybranym przez siebie haśle. Dane do logowania na forum nie mogą być nikomu ujawniane, a ewentualne działanie przez przedstawiciela lub pełnomocnika powinno być z wyprzedzeniem zgłoszone KIDR – administratorowi forum, tak aby przedstawiciel lub pełnomocnik miał własne konto na forum.
  5. KIDR nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników Forum.
  6. KIDR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne publikowanie treści przez użytkowników, które mogą naruszać obowiązujące przepisy prawa.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci adresu e-mail (loginu), imienia i nazwiska, przynależności organizacyjnej, w celu publikowania postów lub tematów na Forum, a także brania udziału w aktywnościach związanych z uczestnictwem na Forum, kontaktu z innymi użytkownikami Forum (czat, prywatna wiadomość) oraz z administratorami. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny. Osoba udzielająca zgody ma prawo żądania dostępu do danych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia, zaprzestania przetwarzania, bądź wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dane przechowywane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, bądź do momentu, gdy okażą się one nieaktualne. Zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie wiadomości na adres kidr@kidr.pl bądź pisemnie. Administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych z siedzibą w Warszawie, ul. Elektoralna 12a/94, 00-139 Warszawa.