Adresy Doręczeń Elektronicznych doradców restrukturyzacyjnych

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Przekazuje niniejszym pismo informacyjne Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie adresów doręczeń elektronicznych ADE. W piśmie znajdują się linki ułatwiające utworzenie ADE.

Jednocześnie na prośbę Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości, przypominam, że adres do doręczeń elektronicznych ADE w rozumieniu ustawy o doręczeniach elektronicznych, jest już obowiązkowym elementem wpisu na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego (Art. 17 ust.2 pkt 5 ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego). Należy zatem jak najszybciej go uzyskać i poinformować Ministra Sprawiedliwości o zmianie treści wpisu na listę doradców.

Pozdrawiam Serdecznie, Jerzy Sławek, dziekan KIDR

Pismo informacyjne_ZZP