O nas

Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych powstało z uwagi na rosnące potrzeby związane z prowadzeniem postępowań mediacyjnych z udziałem specjalistów w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

 

Wszyscy Mediatorzy wpisani na listę prowadzoną przez Centrum posiadają licencje doradcy restrukturyzacyjnego nadaną przez Ministra Sprawiedliwości i uprawniającą do wykonywania czynności Syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz Nadzorcy i Zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

 

Na listę Mediatorów wpisani są wyłącznie eksperci z udokumentowanym wieloletnim doświadczeniem zawodowymi którzy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego w Centrum Mediacji aktów prawa wewnętrznego w tym Statutu i Regulaminów.

 

Działanie Centrum Mediacji ma zasięg ogólnokrajowy.

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych

Grzybowska 80/82 lok. 700

00-844 Warszawa

email: mediacje@kidr.pl

tel. +48 61 307 09 22

fax +48 22 100-50-52

śledź nasze aktualności na facebook i twitter