Kontakt

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych

Siedziba w Warszawie:

ul. Grzybowska 80/82 lok. 700

00-844 Warszawa

e-mail: kidr@kidr.pl
tel. + 48 81 479-45-53
fax + 48 22 100-50-52

Adres do korespondencji:

ul. Pogodna 36/11
20-337 Lublin

Dane rejestrowe:

KRS 0000348299
REGON 142235701
NIP 522-29-43-414

Centrum Mediacji:

ul. Grzybowska 80/82 lok. 700

00-844 Warszawa

email: mediacje@kidr.pl

tel. +48 61 307 09 22

fax + 48 22 100-50-52

Redakcja kwartalnika:

Mateusz Bienioszek
ul. PCK 10/7
40-057 Katowice
tel. +48 32 323-14-09
fax +48 32 750-50-19
e-mail: prenumerata@kidr.pl
e-mail: mateusz.bienioszek@kidr.pl

Szkolenia i Konferencje:

Mateusz Bienioszek
ul. PCK 10/7
40-057 Katowice
tel. +48 32 323-14-09
fax +48 32 750-50-19
e-mail: szkolenia@kidr.pl
e-mail: mateusz.bienioszek@kidr.pl

Rachunki bankowe:

Składki członkowskie i pozostałe tytuły płatności:
95 1160 2202 0000 0001 5748 4414
Kwartalnik Doradca Restrukturyzacyjny:
06 1160 2202 0000 0003 0562 8684
Szkolenia i Konferencje organizowane przez Izbę:
95 1160 2202 0000 0003 0562 8828
Centrum Mediacji:
95 1160 2202 0000 0001 5748 4414