Dla stron

Jeżeli myślisz o mediacji jako alternatywnej możliwości rozwiązania sporów i chcesz aby twoja sprawa była wprowadzona w naszym specjalistycznym ogólnokrajowym Centrum Mediacji:

 

1. Pobierz wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego i wybierz mediatora z naszej listy. Jeżeli strony nie wybiorą Mediatora ale jest zgoda na mediację osobę mediatora wyznacza Prezes Centrum Mediacji z tej samej listy.

2. Zeskanuj wniosek i wyślij na adres: mediacje@kidr.pl lub wersję papierową wniosku wyślij pocztą na: Centrum Mediacyjne przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych ul. Świętego Marcina 29, lok. 8 , Poznań 61-806

3. W ciągu 3 dni skontaktuje się z Tobą mediator, który będzie prowadził mediację. Ustali termin i miejsce spotkania wygodne dla stron.

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych

Grzybowska 80/82 lok. 700

00-844 Warszawa

email: mediacje@kidr.pl

tel. 061 307 09 22

fax +48 22 100-50-52

nr konta „Millennium Bank S.A.: 95 1160 2202 0000 0001 5748 4414”

śledź nasze aktualności na facebook i twitter