Dla Mediatorów Centrum

Mediatorem wpisanym na listę prowadzoną przez Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych może być członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych który:

 

  • legitymuje się certyfikatem ukończenia co najmniej 50 godzin szkolenia z zakresu mediacji prowadzonej przez podmiot honorowany przez Centrum Mediacyjne
    lub
  • legitymuje się dyplomem ukończenia uniwersyteckich studiów podyplomowych z zakresu mediacji
    lub
  • jest wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych.

 

Wpisu na listę mediatorów prowadzoną przez Centrum dokonuje Prezes Centrum na wniosek zainteresowanego kandydata. Więcej szczegółów dostępne jest w statucie lub w regulaminie centrum.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych

Grzybowska 80/82 lok. 700

00-844 Warszawa

email: mediacje@kidr.pl

tel. 061 307 09 22

fax +48 22 100-50-52

śledź nasze aktualności na facebook i twitter