Prenumerata

Cena kwartalnika w prenumeracie wynosi jedynie 200 zł brutto rocznie (50 zł za 1 egzemplarz).

Prenumerata jest możliwa tylko na pełny rok kalendarzowy.

Złożenie zamówienia na prenumeratę powinno zostać dokonane do dnia 20 lutego.

W celu zaprenumerowania kwartalnika, prosimy o przesłanie mailem na adres: prenumerata@kidr.pl:
1. danych do faktury
2. adresu do wysyłki kwartalnika (i faktury)
3. potwierdzenia przelewu

W przypadku zamówień złożonych po 20 lutego prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 664-504-548 w celu ustalenia indywidualnych warunków zamówienia.

Dane do przelewu:
Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych
ul. Grzybowska 80/82 lok. 700, 00-844 Warszawa
nr rachunku: 06 1160 2202 0000 0003 0562 8684
tytułem: „Prenumerata – Doradca Restrukturyzacyjny – numery od … do …”.

Istnieje również możliwość nabycia numerów archiwalnych w cenie 70 zł brutto dokonując opłaty na w/w rachunek i wskazując w tytule przelewu dany numer kwartalnika.