Artykuł dot. upadłości Getin Banku w Doradcy Restrukturyzacyjnym nr 33 – zapowiedź