Nr 23 (1/2021) kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”

Już 8 marca 2021 r. w sprzedaży i prenumeracie najnowszy, dwudziesty trzeci numer kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, a w nim:

 • Anna Hrycaj: Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (sprawy międzynarodowe),
 • Miłosz Młynarski, Paweł Janda: Wpływ upadłościowej sprzedaży ułamkowej części nieruchomości lub innego prawa na hipotekę,
 • Monika Gajdzińska-Sudomir: Odpowiedzialność poręczycieli i współdłużników po umorzeniu zobowiązań dłużnika głównego w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • Patryk Filipiak, Piotr Kempiński, Maciej Stradomski, Przemysław Grobelny, Hubert Zieliński: Pozycja wierzyciela rzeczowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  z uwzględnieniem postanowień Dyrektywy w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej,
 • Rafał Adamus: Niedopuszczalność konwersji wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie, bez zgody wierzyciela, w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • Michał Węgliński: Zgłoszenie wierzytelności w nowej odsłonie – wybrane zagadnienia,
 • Bartosz Groele, Dominika Koss: Regulamin rady wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym 2.0,
 • Norbert Frosztęga: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – zagadnienia wybrane. Część II,
 • Paweł Chmieliński: Obowiązki doradcy restrukturyzacyjnego wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych,
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół: Zasady zaspokajania wierzytelności przez menedżera w stanie niewypłacalności w kontekście art. 302 Kodeksu karnego oraz art. 57 i 77 Kodeksu karnego skarbowego,
 • Znowelizowane przepisy dotyczące przygotowanej likwidacji (pre-pack) w tłumaczeniu na język angielski (obowiązują od 24 marca 2020 r.).