Zwołanie Zjazdu Delegatów KIDR na 20 czerwca 2024

Zwołanie Zjazdu Delegatów KIDR na 20 czerwca 2024

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Działając na podstawie § 17 Statutu Izby,  zwołuję Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych na dzień 20 czerwca 2024 r.  o godzinie 15:00, w Klubie Sosnowym, ul. Trakt Lubelski 40a w Warszawie. Szczegóły w załączonym pliku. Z przyczyn organizacyjnych proszę o potwierdzenie obecności najpóźniej przed upływem 10 czerwca 2024 r. pocztą elektroniczną na adres kidr@kidr.pl

 

Pozostaję z szacunkiem,

 

Jerzy Sławek

dziekan KIDR

Więcej informacji pod linkiem poniżej:

zwołanie 2024